ADMITERE 2022


 Rezultate finale cu candidaţii declaraţi admis în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.Sesiunea a II-a.

 Rezultate finale cu rezultatele candidaţilor arondaţi să susţina admiterea în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.Sesiunea a II-a

 Dispozitie pentru aprobarea calendarului sesiunii a II-a de admitere in colegiile nationale militare, pentru ocuparea locurilor alocate suplimentar in anul scolar 2022-2023.

 Tabel cu candidaţii declaraţi admis în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.Sesiunea a II-a.Rezultate preliminarii.

 Tabel cu rezultatele candidaţilor arondaţi să susţina admiterea în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.Sesiunea a II-a.Rezultate preliminarii.

 Rezultate finale cu candidaţii declaraţi admis în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

 Rezultate finale cu rezultatele candidaţilor arondaţi să susţina admiterea în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

 Tabel cu candidaţii declaraţi admis în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultate preliminarii.

 Tabel cu rezultatele candidaţilor arondaţi să susţina admiterea în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultate preliminarii.

 Precizari admitere 2022

 Rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică 2022

 Ghidul candidatului la concursul de admitere în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare" pentru anul şcolar 2022-2023

 Metodologia organizări şi desfăşurării concursului de admitere pentru anul şcolar 2022-2023

 Dispoziţie pentru aprobarea calendarului admiterii în colegiile naţionale militare pentru anul şcolar 2022-2023

 Calendarul admiterii în colegiile naţionale militare pentru anul şcolar 2022-2023


 Probele pentru evaluarea capacităţii motrice

Etapele admiterii

Primul pas

         Înscrierea pentru admiterea în Colegiul National Militar "Ştefan cel Mare" se face la Biroul (Oficiul) Informare Recrutare din oraşul-reşedintă al judeţului în care locuieşti.


Selecţia

         Selecţia se desfasoară pe parcursul unei singure zile, la Centrul Zonal de Selectie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc (funcţionează în aceeaşi clădire cu Colegiul Naţional Militar "Ştefan cel Mare"). Probele constau în:

- testare psihologică (teste de inteligenţă şi chestionare de personalitate)
- testarea aptitudinilor fizice (parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ şi alergare de rezistenţă)
- interviu final de orientare şi evaluare prin care se urmăreşte motivaţia pentru cariera militara, coerenţa şi claritatea exprimarii.

Admiterea

         Pentru admiterea în colegiu se sustine mai intai o probă de concurs eliminatorie (ADMIS/ RESPINS), sub forma unui test grilă, la limba si literatura română si matematică. Candidatii declarati "ADMIS" la testul grila de verificare a cunostintelor sunt repartizati pe locurile aprobate, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, dupa introducerea in baza de date a mediilor inscrise pe fisa de inscriere.

Media finala de admitere a candidatilor (MFA) se calculeaza astfel:

       0,2MA+0,8NP

unde:

       NP = nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor

       MA = media de admitere (se calculeaza conform reglementarilor MEC)

Media finala de admitere (MFA) se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.

Subiecte date la testul grila

 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2005
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2006
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2007
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2008
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2009
 LIMBA ROMANA SI MATEMATICA 2010
 LIMBA ROMANA SI MATEMATICA 2011
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2012
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2013
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2014
 SUBIECTE ŞI BAREM 2015
 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2016
 SUBIECTE ŞI BAREM 2017
 SUBIECTE 2018
 SUBIECTE 2019
 SUBIECTE 2021
 SUBIECTE 2022
 MATEMATICA 2005
 MATEMATICA 2006
 MATEMATICA 2007
 MATEMATICA 2008
 MATEMATICA 2009


 MATEMATICA 2012
 MATEMATICA 2013
 MATEMATICA 2014

 MATEMATICA 2016

 BAREM 2018
 BAREM 2019
 BAREM 2021
 BAREM 2022
-->
    Contact    
  Adresa: str. Izvorul Malului, nr. 6, Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava
  Cod poştal: 725100
  Telefon: 0230-314931, 0230-314932
  Fax: 0230-313070
  E-mail: relatii.publice02480@forter.ro
Social media & comunităţi
Română
English